Θέματα ΠΜΔΧ 2008 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2008, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2008 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2008, Β Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2007 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2007, Β Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2007 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2007, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2005 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2005, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.