Συνέντευξη για τις Ψηφιακές Πλατφόρμες

 

 

 

Ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ, σχετικά με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας για διαδικτυακή διδασκαλία.

 

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2020, από τον δημοσιογράφο κ. Βασίλη Μότση.