Θέματα ΠΜΔΧ 2015 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2015, Γ Λυκείου.


Κάντε κλικ εδώ.

Οι λύσεις των θεμάτων εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2015 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2015, B Λυκείου.


Κάντε κλικ εδώ.

Οι λύσεις των θεμάτων εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2014 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2014, Γ Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2015 - Α Λυκείου

 

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2015, Α Λυκείου.


Κάντε κλικ εδώ.

Οι λύσεις των θεμάτων εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2014 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2014, Β Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.