Θέματα ΠΜΔΧ 2019 - Α Λυκείου

 

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2019, Α Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.

Για τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνισμού, κάντε κλικ εδώ.

 

Θέματα ΠΜΔΧ 2019 - Β Λυκείου

 

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2019, B Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.

Για τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνισμού, κάντε κλικ εδώ.

 

Φάκελος 33ου ΠΜΔΧ

 

Φάκελος 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας.

Κάντε κλικ εδώ.

 

Θέματα ΠΜΔΧ 2019 - Γ Λυκείου

 

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2019, Γ Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.

Για τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνισμού, κάντε κλικ εδώ.

 

Θέματα ΠΜΔΧ 2018 - Β Λυκείου

 

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2018, B Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.

Για τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνισμού, κάντε κλικ εδώ.