Θέματα ΠΜΔΧ 2011 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2011, Β Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2010 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2010, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2009 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2009, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2010 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2010, Β Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2009 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2009, Β Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.