Οδηγίες Χρήσης Ψηφιακής Πλατφόρμας zoom

Οδηγίες αξιοποίησης της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, για πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Κάντε κλικ εδώ.