Μαθημαγικά

Τα «Μαθημαγικά» είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο της θεωρίας, των περισσοτέρων από τα κεφάλαια μαθηματικών που περιλαμβάνονται στη σχολική ύλη Γυμνασίου και Λυκείου.

Με ιδιαίτερη χαρά σάς το παρουσιάζω, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να το μεταφορτώσετε δωρεάν από το www.asimellis.gr. Άλλωστε το βιβλίο είναι αφιερωμένο στο δικαίωμα ελεύθερης διάδοσης της γνώσης.

Πρόκειται για μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι επιστημονικές λεπτομέρειες που συνήθως κουράζουν τους μαθητές και να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον που δε στερείται επιστημονικής ορθότητας.

Επιπλέον, η μόνη μου παράκληση, αν και «τρέχει» χρόνια η προσπάθεια να μην υπάρχουν σφάλματα, αν εντοπιστούν παροράματα, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να τα υποβάλετε στο stratis@asimellis.gr.

Καλή πλοήγηση,

Σ. Ασημέλλης

cover Μαθημαγικά - Ολόκληρο το βιβλίο
cover Εξώφυλλο και πρόλογος
cover Κεφάλαιο 1 - Βασικές έννοιες
cover Κεφάλαιο 2 - Εξίσωση πρώτου βαθμού
cover Κεφάλαιο 3 - Ανίσωση πρώτου βαθμού
cover Κεφάλαιο 4 - Τριώνυμο
cover Κεφάλαιο 5 - Πολυωνυμικές εξισώσεις ανώτερου βαθμού
cover Κεφάλαιο 6 - Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού
cover Κεφάλαιο 7 - Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
cover Κεφάλαιο 8 - Τριγωνομετρία
cover Κεφάλαιο 9 - Ειδική περίπτωση εξίσωσης και ανίσωσης νιοστού βαθμού
cover Κεφάλαιο 10 - Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση
cover Κεφάλαιο 11 - Πράξεις με σύνολα
cover Κεφάλαιο 12 - Ακολουθίες
cover Κεφάλαιο 13 - Η ευθεία
cover Κεφάλαιο 14 - Κωνικές τομές
cover Κεφάλαιο 15 - Μαθηματικές συνθήκες
cover Κεφάλαιο 16 - Σημεία στο επίπεδο
cover Παράρτημα