Θέματα ΠΜΔΧ 2013 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2013, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2013 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2013, Β Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2012 - Β Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2012, Β Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2012 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2012, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Θέματα ΠΜΔΧ 2011 - Γ Λυκείου

Θέματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2011, Γ Λυκείου.

Για τα θέματα κάντε κλικ εδώ.