Το "Eye Fixed It!" στη "Βραδιά του Ερευνητή 2015"

Το "Eye Fixed It!", όπως το παρουσίασα στη "Βραδιά του Ερευνητή 2015". 

Ο επίσημος δικτυακός τόπος παρουσίασης του Stand Up Science εδώ.