1ο Συνέδριο Χημικής Ονοματολογίας & Ορολογίας

Στις 22 Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Χημικής Ονοματολογίας και Ορολογίας, που οργανώθηκε από το Τμήμα Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής ήταν:

 • Πρόεδρος: Μ.Καραγιάννης, καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Μέλη:

 •  Α.Βάρβογλης, καθηγητής Οργανικής Χημείας Παν. Θεσσαλονίκης
 • Π.Γιαννακουδάκης, Αν. καθηγητής Φυσικοχημείας Παν. Θεσσαλονίκης
 • Α.Γκιμήσης, Αν. καθηγητής Οργανικής Χημείας Παν. Αθηνών
 • Κ.Ευσταθίου, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Παν. Αθηνών
 • Μ.Κακριδή, επικ. καθηγήτρια τομέα Γλωσσολογίας Παν. Αθηνών
 • Ν.Κλούρας, καθηγητής Ανόργανης Χημείας Παν. Πατρών
 • Α.Κουτσολέλος, καθηγητής Ανόργανης Χημείας Παν. Κρήτης
 • Σ.Περλεπές, καθηγητής Ανόργανης Χημείας Παν. Πατρών
 • Π.Σίσκος, καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας Παν. Αθηνών
 • Γ.Τσαπαρλής, καθηγητής Φυσικοχημείας Παν. Ιωαννίνων

 

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής ήταν:

 • Πρόεδρος  : Α.Μαυρόπουλος, Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος

 Μέλη:

 • Κ.Αποστολόπουλος, Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος
 • Ε.Ασημέλλης, Χημικός, Εκπ/κός
 • Χ.Αλεξόπουλος, Χημικός, Γ.Χ.Κ.
 • Κ.Κυπραίου, Χημικός,
 • Γ.Κυριακάκου, Χημικός,
 • Δ.Μεϊντάνης, Χημικός, Εκπ/κός
 • Ε.Παπαδοπούλου, Χημικός,
 • Κ.Σταματέλου, Χημικός, Εκπ/κός
 • Φ.Σιδέρη, Χημικός, Εκπ/κός, μέλος Δ.Ε
 • Λ.Χαραλαμπάτου, Χημικός, Εκπ/κός.

 

Για τα πρακτικά του συνεδρίου, κάντε κλικ εδώ.