Δεύτερο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου

Δεύτερο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου.

Κάντε κλικ εδώ.

Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου - Δυναμική

 

Διαγώνισμα Φυσικής Α΄ Λυκείου, στη Δυναμική.

Κάντε κλικ εδώ.

Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου - Έργο και Ενέργεια

Διαγώνισμα Φυσικής Α΄Λυκείου στις ενότητες Έργο και Ενέργεια.

Κάντε κλικ εδώ.

Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου - ΕΟΚ - ΕΟΜΚ

 

Διαγώνισμα Φυσικής Α' Λυκείου στην Ε.Ο.Κ. και στην Ε.Ο.Μ.Κ.

Κάντε κλικ εδώ.